KST KOŠIČAN

Späť na celý archív

Akcie bývalého inštruktora PT Čeňka Čermáka

kpt. Čeněk Čermák Čeněk Čermák Čeněk Čermák ( 12.11.1927 27.3.2018) bol dlhoročným inštruktorom pešej turistiky a organizátor túr v klube KVT Košičan. Materiály k svojim výletom si pripravoval s ohľadom na možnosti výpočtovej techniky, ktorá v tej dobe bola ešte v "plienkach". Našťastie, tieto materály sa zachovali, vďaka jeho synovi Jaroslavi Čermákovi sa zdigitalizovali a s láskavým dovolením ich zverejňujeme. Ponúkame ich ako inšpiráciu pri plánovaní a organizovaní vlastných výletov.

Životopis v písanej forme

Životopis Čeňka Čermáka

Čeněk Čermák sa narodil 12. novembra 1927 v Dubrovej, na samote pri obci Ternovo v južnej časti Podkarpatskej Rusi v bývalom Československu, kde jeho otec kúpil pôdu a hospodáril na malom majeri, ktorý bol dovtedy opustený. Keď mal Čeněk päť rokov, presťahovali sa do okresného mesta Ťačov na brehu Tisy, ktorá tvorila štátnu hranicu našej republiky s Rumunskom. Na Podkarpatskej Rusi prežil celé detstvo a vychodil tam obecnú školu. Učaroval mu skauting, v ktorom vykonával funkciu „Radcu“.

V roku 1938 začal chodiť na gymnázium v Chuste, ale po nástupe fašizmu bola jeho rodina nútená presťahovať sa do Protektorátu Čechy a Morava.

Druhým domovom sa im stal Turnov, srdce Českého raja, kde Čeněk dokončil štúdium na reálnom gymnáziu a v roku 1947 zmaturoval. Zamýšľal pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ale najskôr nastúpil na povinnú vojenskú službu. Zacvičil sa do funkcie spojára a radistu. V tom čase sa rozhodol pre dráhu profesionálneho vojaka. Absolvoval Vojenskú akadémiu v Hraniciach, ktorú skončil v roku 1949 ako poručík pechoty. Jeho však lákalo letectvo. Veď aj v Turnove bol členom aeroklubu a v Liberci absolvoval prvé lety na vetroňoch. Po preradení k letectvu sa stal styčným dôstojníkom na letisku v Prahe - Ruzyni. Tam sa mohol venovať svojej druhej profesionálnej záľube – meteorológii. Stal sa Meteor – náčelníkom aerologického oddelenia Hlavnej poveternostnej ústredne. Po prekonaní infekčnej žltačky a liečení v Karlových Varoch sa už žiaľ k aktívnemu lietaniu zo zdravotných dôvodov nemohol vrátiť.

V roku 1952 nastúpil do Prostějova, kde začalo vznikať prvé povojnové letecké učilište, na ktorom učil topografiu. V Prostějově sa v roku 1958 oženil. Narodili sa mu dve deti – dcéra Hana a syn Jaroslav. V roku 1958 sa letecké učilište premiestnilo do Košíc. V Košiciach na katedre letovej prípravy učil leteckú meteorológiu. V roku 1959 som sa presťahoval s rodinou do Moldavy, odkiaľ desať rokov dochádzal do zamestnania do Košíc a Prešova, kde bol toho času dislokovaný školský letecký pluk.

V roku 1969 sa s rodinou presťahoval z Moldavy do Košíc. Pre svoj negatívny postoj k okupácii nášho štátu cudzími vojskami bol politicky hodnotený ako nespoľahlivý a v roku 1970 z armády prepustený do zálohy v hodnosti podplukovník. Zamestnal sa v Pobočke Slovenského hydrometeorologického ústavu v Košiciach. Hlavnou náplňou jeho nového zamestnania bolo vydávanie posudkov o živelných pohromách a informácií pre poisťovne, políciu, úrady, ústavy a iné organizácie. Za svojho pôsobenia na Hydrometeorologickom ústave vydal tisíce posudkov, niekoľko odborných príspevkov do monografií a pomáhal študentom pri vypracovaní ich diplomových prác. Do dôchodku odišiel v roku 1988 vo funkcii vedúci inžinier oddelenia klimatológie.

Jeho najväčšou celoživotnou záľubou bola turistika. Už ako päťročný vystúpil na najvyšší vrch Poloninských Karpát, 2061 m.n.m. vysokú Hoverlu. Rodinné túry ho často zaviedli do rumunských Karpát. Ako študent prešiel celý Český raj, Krkonoše, Česko-saské Švajčiarsko, v dospelosti potom Jesenníky, Moravský kras, Moravsko-slezské Beskydy, Tatry. V Dolnom Kubíne ako vojak založil turistický krúžok „Klub priateľov prírody“. Cez víkendy pravidelne chodili do Malej Fatry, na Kubínsku hoľu, Choč, Nízke Tatry a Oravskú priehradu. Niekoľko rokov pôsobil v Dome pionierov a mládeže a v stanici Mladých prírodovedcov. Po odchode do dôchodku aktívne pracoval v občianskom združení EKO – ĽUDIA a Comunication house, kde prispieval aktuálnymi článkami do občasníka Abovský hlásnik. Pravidelne vystupoval v televízii Naša pri pozvánkach na turistické podujatia a propagácii krajinárskych zaujímavostí, na ktoré chodil aj ako sprievodca a poradca pri nakrúcaní vytypovaných lokalít.

Priebežne vykonával terénne mapovanie a revíziu turistických máp pre VKÚ Harmanec. V roku 1978 sa stal členom Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. Bol spoluzakladateľom Mestskej základnej organizácie v Moldave, neskôr Vidieckej organizácie, kde bol členom výboru a tajomníkom. V letnom období sa zúčastnil tridsiatich stanových Východoslovenských táborov ochrancov prírody, ktoré sa organizovali vo všetkých okresoch Košického a Prešovského kraja. Na posledných viedol krajinársku sekciu.

Plánoval a organizoval rozličné nevšedné túry, ktoré pripravil do najmenších podrobností a tak sa rokmi stal pre turistov chodiacou encyklopédiou. Všetko čo robil, robil z čistej lásky k prírode, nikdy nevyberal žiadne účastnícke poplatky, naopak za svoje peniaze kupoval všetky odmeny, darčeky a ceny. Chcel svoju lásku k prírode odovzdať čo najviac ľuďom.

Špecialitou jeho túr v Klube všestrannej turistiky Košičan boli túry „S košickým Večerom do prírody za zdravím“, ktoré boli určené nielen pre členov, ale aj širokú verejnosť. Účastníci dostávali za prechody zápočtové pečiatky do účastníckych listov, pričom záverečná túra zvaná „Túra do neznáma“, bola spojená s vyhodnotením, tombolou a prémiami pre najaktívnejších. Túry plánoval vždy v prvú sobotu od marca do októbra stále po inej trase.

Ďalšou jeho špecialitou boli „Mikulášske túry“ s darčekmi a túry, ktoré neviedli po značkovaných trasách. Boli to túry objavné, ktoré si vždy dopredu naštudoval a prešiel. Túry spestroval rôznymi hádankami, súťažami a povesťami z daného kraja. Víťazov oceňoval malými darčekmi. Všetky túry sa vyhlasovali na schôdzi oddielu a boli propagované v novinách, na internete a vo vývesnej skrinke v Bielej ulici v Košiciach. Skrinka bola pôvodne určená pre ochranárov, ale po dohode s výborom ju prenechal turistom. Výzdobu a obsahovú náplň skrinky mal na starosti nepretržite od začiatku v roku 1979 až do roku 2002.

Od roku 1998 bol členom Českého spolku v Košiciach, v ktorom organizoval turistické exkurzie, zájazdy a prednášky. Po odchode do dôchodku sa stal členom Zväzu vojakov Slovenskej republiky a členom Združenia vojenskej obrody.

Zomrel 27. marca 2018 v Košiciach vo veku krásnych 90 rokov.

Tým, ktorí nás navždy opustia, zvykneme hovoriť : „Odpočívaj v pokoji“.

Tebe, môj otec, však poviem opak. Neodpočívaj v pokoji, aj na druhom svete šliap od rána do večera po vysokých horách, hlbokých dolinách, voňavých lúkach a strmých stráňach, ktoré boli pre Teba tým najväčším potešením, s ktorým si sa s nami tak rád delil.

Česť tvojej pamiatke!


Život Čeňka Čermáka v číslach

(z toho zdokumentovaných (ako 22x od hladiny mora po vrchol Mount Everestu))
OCENENIA
Pracovné12
Vojenské8
Celospoločenské16
Turistické14
Ochranárske7
LITERÁRNA A DOPISOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Vydané publikácie3
Príspevky do dennej tlače1 436
Príspevky do 28 rôznych časopisov a odborných zborníkov167
PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ
Počet prednášok a besied na tému životné prostredie, turistika, krajina, ochrana prírody, počasie, klíma192
SAMOSTATNÉ PRÁCE, ŠTÚDIE, SKRIPTÁ
Celkový počet25
TURISTICKÁ AKTIVITA
Počet absolvovaných/organizovaných túr5 650
(z toho zdokumentovaných / zápočtových v TJ Lokomotíva, Dukla Košice)(2 080)
Množstvo prejdených kilometrov pešo, lyžami, bicyklom76 230
(z toho zdokumentovaných / zápočtových 1973-1988 (takmer 2x okolo Zeme po rovníku))(36 330)
Prevýšenie v metroch1 953 400
(985 800)
OBDRŽANÉ SPOMIENKOVÉ PREDMETY
Stovky účastníckych listov, vlajočiek a odznakov
GRAFICKÁ A FOTODOKUMENTAČNÁ TVORBA
Ručne kreslené pozvánky na túry556
Fotoalbumy52
(v nich vložených fotografií)(2 560)
Voľné fotografie1 382
KURIOZITY
Skicár Milana Horského z našich túr
Receptár z lesných plodov
Denník citátov, osobných zážitkov a vyznaní o prírode, ľuďoch a turistike (živé slová)
ÚČASŤ NA TÚRACH
Na túrach Čeňka Čermáka sa zúčastnilo39 450 turistov

Zoznam akcií vo skenov

(klikni na niektorý z "bannerov" nižšie, aby sa Ti otvorili akcie z danej sekcie)
Ocenenia
Ocenenia

Ocenenia

Ocenenia

Ocenenia

Ocenenia

Ocenenia

Ocenenia

Ocenenia

Slovenský raj
História a morfológia

História a morfológia

Suchá Belá

Suchá Belá

Kláštorisko

Kláštorisko

Kláštorná roklina

Kláštorná roklina

Prielom Hornádu

Prielom Hornádu

Čingov

Čingov

Tomášovská Belá

Tomášovská Belá

Dolina Veľkej Bielej vody

Dolina Veľkej Bielej vody

Glac

Glac

Geravská planina

Geravská planina

Dedinky

Dedinky

Havrania skala

Havrania skala

Občasný prameň

Občasný prameň

Dobšinská Ľadová jaskyňa

Dobšinská Ľadová jaskyňa

Dobšinská Ľadová jaskyňa

Dobšinská Ľadová jaskyňa

Prielom Hornádu

Prielom Hornádu

Náučný chodník

Náučný chodník

Ručne kreslené mapy
Krakova hoľa

Krakova hoľa

Veľkonočné radovánky na Gemeri

Veľkonočné radovánky na Gemeri

Zo Šíravy na Morské oko

Zo Šíravy na Morské oko

Pozvánka na Muráň

Pozvánka na Muráň

Zlatý stôl

Zlatý stôl

Červený kláštor

Červený kláštor

Pod Oblíkom

Pod Oblíkom

Tajomný hrad v Karpatoch

Tajomný hrad v Karpatoch

Ľadopád Šikľavá skala

Ľadopád Šikľavá skala

Zádielská tiesňava

Zádielská tiesňava

Bez dátumu
Pavlovce - Hanušovce

Pavlovce - Hanušovce

Košickým lesoparkom v zime

Košickým lesoparkom v zime

Do prírody s Košickým večerom

Do prírody s Košickým večerom

Blatná dolina

Blatná dolina

Dolinou Tepličky do Jasova

Dolinou Tepličky do Jasova

Belianska jaskyňa

Belianska jaskyňa

Na Knolu

Na Knolu

Navštívime Solivar

Navštívime Solivar

Pozvánka do Markušoviec a okolia

Pozvánka do Markušoviec a okolia

S Košickým Večerom do neznáma

S Košickým Večerom do neznáma

Január
Novoročný výstup na Kojšovskú hoľu

Novoročný výstup na Kojšovskú hoľu

Do Baníckych Ráztok

Do Baníckych Ráztok

Trojkráľova slávnosť na Rainerovej chate

Trojkráľova slávnosť na Rainerovej chate

Fašiangová túra okolo Črmeľa

Fašiangová túra okolo Črmeľa

Február
Dolinou Hornádu ku starej mame

Dolinou Hornádu ku starej mame

Košickým lesoparkom

Košickým lesoparkom

Pankuškové fašiangy

Pankuškové fašiangy

Šikľavá skala

Šikľavá skala

Jahodná - Alpínka - Bankov

Jahodná - Alpínka - Bankov

Poráčskou dolinou v zime

Poráčskou dolinou v zime

Do Liptovského Mikuláša

Do Liptovského Mikuláša

Pankuškové fašiangy - Plejsy

Pankuškové fašiangy - Plejsy

Cez Bogotu do Svinice

Cez Bogotu do Svinice

Pozvánka do Slovenského raja

Pozvánka do Slovenského raja

Opátka - Košická Belá

Opátka - Košická Belá

Košickým lesoparkom

Košickým lesoparkom

Pozvánka do Prešova

Pozvánka do Prešova

Pozvánka do doliny Ráztok

Pozvánka do doliny Ráztok

Marec
Dolinou Svinky

Dolinou Svinky

Na Šarišský hrad

Na Šarišský hrad

Do malebnej Svätojánskej doliny

Do malebnej Svätojánskej doliny

Snežienková túra

Snežienková túra

Markušovskou dolinou

Markušovskou dolinou

Za krásou bledulí

Za krásou bledulí

Veľká noc v raji

Veľká noc v raji

Kavečanská hrebeňovka

Kavečanská hrebeňovka

S večerom do neznáma

S večerom do neznáma

Slovenský raj - Čingov

Slovenský raj - Čingov

Horný Abov

Horný Abov

Apríl
Na Šafárku a do Tepličky

Na Šafárku a do Tepličky

Spišský Štvrtok a okolie

Spišský Štvrtok a okolie

Do Slovenského raja

Do Slovenského raja

Veľkonočné radovánky na Gemeri

Veľkonočné radovánky na Gemeri

Dolina Bieleho Váhu

Dolina Bieleho Váhu

Za poniklecami na Hradovú

Za poniklecami na Hradovú

Veľkonočná ponuka do Slovenského krasu

Veľkonočná ponuka do Slovenského krasu

Veľkonočná ponuka za poniklecami

Veľkonočná ponuka za poniklecami

Zájazd do Trebišova

Zájazd do Trebišova

Šafránové hiaľky nad Smolníkom

Šafránové hiaľky nad Smolníkom

Hurá na cesnak

Hurá na cesnak

Do Gelnického lesoparku

Do Gelnického lesoparku

Zájazd do Spišskej Soboty

Zájazd do Spišskej Soboty

Pozvánka do Slovenského raja

Pozvánka do Slovenského raja

Do raja i pekla Dreveníka

Do raja i pekla Dreveníka

Hurá na cesnak

Hurá na cesnak

Do Šugovskej doliny

Do Šugovskej doliny

Máj
Prielom Hornádu na jar

Prielom Hornádu na jar

K Spišským medokýšom

K Spišským medokýšom

S Večerom do májovej prírody

S Večerom do májovej prírody

Pozvánka do Gombaseka

Pozvánka do Gombaseka

Rozprávkovým Šacanským lesom

Rozprávkovým Šacanským lesom

Český raj

Český raj

Spišský hrad

Spišský hrad

Na Spišský hrad

Na Spišský hrad

Na Spišký salaš

Na Spišký salaš

Z Kostolian do Sokoľa

Z Kostolian do Sokoľa

Sigord - Solivar

Sigord - Solivar

Májová pozvánka na chatu

Májová pozvánka na chatu

Prírodné a historické klenoty Jasova

Prírodné a historické klenoty Jasova

Prírodné a historické klenoty Jasova

Prírodné a historické klenoty Jasova

Pozvánka na Spiš

Pozvánka na Spiš

S Večerom do neznáma

S Večerom do neznáma

Silickou planinou aj v podzemí

Silickou planinou aj v podzemí

Vlakový zájazd do Kežmarku

Vlakový zájazd do Kežmarku

Autobusový zájazd na Spiš

Autobusový zájazd na Spiš

S Večerom za krásami Galmusu

S Večerom za krásami Galmusu

Štósky okruh

Štósky okruh

Na Čergovské hradiská a bradliská

Na Čergovské hradiská a bradliská

Do agátových lesov Bodvianskej pahorkatiny

Do agátových lesov Bodvianskej pahorkatiny

Autobusový zájazd na Spiš

Autobusový zájazd na Spiš

Jún
Pozvánka do Štós kúpeľov

Pozvánka do Štós kúpeľov

Zádielskou planinou na májovky

Zádielskou planinou na májovky

Do Solivaru

Do Solivaru

Hájskou a Zádielskou dolinou

Hájskou a Zádielskou dolinou

Bardejovské kúpele

Bardejovské kúpele

Zo Sigordu na Ragleng

Zo Sigordu na Ragleng

Na Bordu

Na Bordu

Z Hačavy na Zádielskú planinu a do doliny

Z Hačavy na Zádielskú planinu a do doliny

Po Silickej magistrále

Po Silickej magistrále

Z Levoče na Spišský salaš

Z Levoče na Spišský salaš

Jánske ohne nad Šíravou

Jánske ohne nad Šíravou

Gelnický lesopark II

Gelnický lesopark II

Za minerálnymi prameňmi Šariša

Za minerálnymi prameňmi Šariša

S Večerom na Ladislavovu vyvieračku

S Večerom na Ladislavovu vyvieračku

K pútnickému kostolu v Debradi

K pútnickému kostolu v Debradi

Júl
Dobšinská ľadová jaskyňa a Stratenský kaňon

Dobšinská ľadová jaskyňa a Stratenský kaňon

Krásnohorská Dlhá lúka a okolie

Krásnohorská Dlhá lúka a okolie

Na Veľký Milič

Na Veľký Milič

Za vodou na Bukovec

Za vodou na Bukovec

Demänovské jaskyne

Demänovské jaskyne

Boli ste už v Strážkach?

Boli ste už v Strážkach?

Pozvánka do Raja

Pozvánka do Raja

S Košickým večerom do neznáma

S Košickým večerom do neznáma

Tajomný hrad v Karpatoch

Tajomný hrad v Karpatoch

Hrhovské rybníky

Hrhovské rybníky

Pozvánka do Vysokých Tatier

Pozvánka do Vysokých Tatier

Turistická cesta pod Oblíkom

Turistická cesta pod Oblíkom

Výstup na Pálenicu

Výstup na Pálenicu

Čučoriedková túra Ráztoky - Hnilčík - Pálenica

Čučoriedková túra Ráztoky - Hnilčík - Pálenica

Vyšné Ružbachy a okolie

Vyšné Ružbachy a okolie

Červený kláštor a Haligovská skaly

Červený kláštor a Haligovská skaly

Pozvánka na Špičiak

Pozvánka na Špičiak

Do Svätojánskej doliny 'Za huru'

Do Svätojánskej doliny 'Za huru'

Pozvánka ochrancov prírody na Morské oko

Pozvánka ochrancov prírody na Morské oko

August
Smolnickou dolinou

Smolnickou dolinou

Potulky po Slanských vrchoch

Potulky po Slanských vrchoch

S večerom ku Bečanskému jazeru

S večerom ku Bečanskému jazeru

Za krásami Úhornej

Za krásami Úhornej

K modrej hladine Ružína

K modrej hladine Ružína

Okolo Ružínskej modrej stuhy

Okolo Ružínskej modrej stuhy

Dolinou Bieleho Váhu

Dolinou Bieleho Váhu

Gánovecké medokýše

Gánovecké medokýše

Pozvánka za Holú horu

Pozvánka za Holú horu

Pozvánka na Muráň

Pozvánka na Muráň

Čučoriedkový deň v Telgárte

Čučoriedkový deň v Telgárte

Zemplínska túra k mrtvým ramenám Bodrogu

Zemplínska túra k mrtvým ramenám Bodrogu

Pamiatky Kluknavy a okolia

Pamiatky Kluknavy a okolia

Na skalný hrad Bodoň

Na skalný hrad Bodoň

S Večerom na Izru

S Večerom na Izru

Na Šíravu po zemi i po vode

Na Šíravu po zemi i po vode

Pozvánka do Tatranskej Lomnice

Pozvánka do Tatranskej Lomnice

Dobšinský kopec

Dobšinský kopec

Dargovskými lesmi na Biele studničky

Dargovskými lesmi na Biele studničky

Kúpanie v Gánovciach

Kúpanie v Gánovciach

Banícke Ráztoky

Banícke Ráztoky

Loďou do Sárošpataku

Loďou do Sárošpataku

Zo Sorošky do Jablonova

Zo Sorošky do Jablonova

September
Nízke Tatry - Jasná

Nízke Tatry - Jasná

Košiarny briežok

Košiarny briežok

Zápočtová túra z Liptovského Mikuláša

Zápočtová túra z Liptovského Mikuláša

Lesoparkom cez Čermeľskú dolinu

Lesoparkom cez Čermeľskú dolinu

Od hradu k hradu, Čičava - Brekov

Od hradu k hradu, Čičava - Brekov

Hnilecké vrchy

Hnilecké vrchy

Do Šarkaňovej diery

Do Šarkaňovej diery

Ovocná túra hroznová

Ovocná túra hroznová

Štrbské pleso - Furkotský štít

Štrbské pleso - Furkotský štít

Pozvánka do Drienovských kúpeľov

Pozvánka do Drienovských kúpeľov

Guláš párty, Štós - kupele

Guláš párty, Štós - kupele

Z Poráča do Chrasti

Z Poráča do Chrasti

Cezhraničná túra do Hollóházy

Cezhraničná túra do Hollóházy

Žiar - raj drevenie

Žiar - raj drevenie

Orechová túra

Orechová túra

Čertovská túra s Večerom

Čertovská túra s Večerom

Október
Čvíkotin háj

Čvíkotin háj

Veľkým lesom do Paňoviec

Veľkým lesom do Paňoviec

Vlakový zájazd do Kežmarku

Vlakový zájazd do Kežmarku

Rudnickou dolinou do Paňoviec

Rudnickou dolinou do Paňoviec

Zlatý stôl - najvyšší vrchol Volovských vrchov

Zlatý stôl - najvyšší vrchol Volovských vrchov

Horskými lúkami Galmusu

Horskými lúkami Galmusu

Hnileckými vrchmi

Hnileckými vrchmi

Do Poráča

Do Poráča

Spišký Hrhov a okolie

Spišký Hrhov a okolie

Malá Zemplínska túra

Malá Zemplínska túra

Horskými lúkami vo farbách jesene

Horskými lúkami vo farbách jesene

Margecianske fajnoty

Margecianske fajnoty

Barazdaláš

Barazdaláš

Hnilecká túra do Hnileckých lesov

Hnilecká túra do Hnileckých lesov

Šípková túra

Šípková túra

Sever Slovenského raja

Sever Slovenského raja

Zádielskou tiesňavou zdola i zhora

Zádielskou tiesňavou zdola i zhora

Jesenná špacírka Jahodná - Nižný Klátov

Jesenná špacírka Jahodná - Nižný Klátov

Lesným chodníkom posypaným listím

Lesným chodníkom posypaným listím

Jesenná špacírka Bujanovskými vrchmi

Jesenná špacírka Bujanovskými vrchmi

Pozvánka na Symbolický cintorín

Pozvánka na Symbolický cintorín

Štoský vrch na farbách jesene

Štoský vrch na farbách jesene

November
Levočským údolím

Levočským údolím

Dolinou Delne na Sigord

Dolinou Delne na Sigord

Na chatu ku Katke

Na chatu ku Katke

Do Kostoľan netradične

Do Kostoľan netradične

Poza Hrešnú na Alpinku

Poza Hrešnú na Alpinku

Farebnou prírodou na 'Huru'

Farebnou prírodou na 'Huru'

Réka - Poproč

Réka - Poproč

Kozí chrbát

Kozí chrbát

Túra do neznáma

Túra do neznáma

Lesoparkom Furča

Lesoparkom Furča

Okolo Črmeľskej doliny

Okolo Črmeľskej doliny

Kapušiansky hrad

Kapušiansky hrad

Pozvánka do Kluknavy

Pozvánka do Kluknavy

Do Tepličan cez Viničnú

Do Tepličan cez Viničnú

December
Mikulášska túra Košickým lesoparkom

Mikulášska túra Košickým lesoparkom

Lesným chodníkom posypaným listím

Lesným chodníkom posypaným listím

Mikuláška Biela túra s Večerom

Mikuláška Biela túra s Večerom

Mikuláška túra

Mikuláška túra

Z Luníka IX na KVP

Z Luníka IX na KVP

Ľadový dom na Hrebienku

Ľadový dom na Hrebienku

Cez Holičku do Klátova

Cez Holičku do Klátova

Zimné radovánky na Hlavnej

Zimné radovánky na Hlavnej

Pozvánka na predvianočnú vychádzku

Pozvánka na predvianočnú vychádzku

Štefánska túra Zimným rajom

Štefánska túra Zimným rajom

Slovenský raj

Slovenský raj

Pozvánka na veselú Štefánsku túru

Pozvánka na veselú Štefánsku túru

Pozvánka na veselú Štefánsku túru

Pozvánka na veselú Štefánsku túru

Copyright © Radoslav Medzihradský 2021
×
×
×