KST KOŠIČAN

Schôdze klubu
 • Schôdze klubu sa obvykle konajú každý pondelok na štadióne Lokomotíva vo veľkej zasadačke o 18:00 h.
 • Obvykle posledný pondelok v mesiaci sa na schôdzach zúčastňuje hospodárka klubu Milena Šulíková, u ktorej sa môžete prihlásiť do klubu, zaplatiť členské príspevky alebo si prevziať členské preukazy a známky. Pokiaľ sa chcete uistiť, že hospodárka bude na schôdzi prítomná, môžete ju kontaktovať emailom na sumilena@centrum.sk.
Pre zájemcov o členstvo v klube
 • Prijímame nových organizátorov túr a členov. Ak premýšľate o členstve a máte nejaké otázky, môžete nám nezáväzne napísať na email kstkosican@gmail.com. Ak už ste rozhodnutý, že chcete vstúpiť do klubu, je potrebné vytlačiť a vyplniť dokumenty (uvedené nižšie), priniesť tieto dokumenty na členskú schôdzu alebo priamo predsedovi klubu a zaplatiť členské. Ak nemáte možnosť tlače alebo potrebujete pomôcť, kľudne nám napíšte; radi Vám pomôžeme.
 • Pred prvou účasťou na klubovej akcii sa odporúča zúčastniť sa a predstaviť na klubovej schôdzi alebo kontaktovať organizátora akcie, že máte záujem o účasť na nej. Vyhradzujeme si právo odmietnuť Vás na prvej akcii, pokiaľ Vás osobne nepoznáme.
 • Ak sa v priebehu roka zúčastnite niekoľkých klubových akcií, odporúčame prijať členstvo v našom klube.

Členské príspevky všeobecne

Členské príspevky na rok 2023 - aktuálne prebieha prihlasovanie

Ak sa stanete členom nášho klubu KST KOŠIČAN, súčasne máte právo sa stať členom Klubu slovenských turistov (KST). KST neumožňuje individálne členstvo. Ak chcete vstúpiť do KST a získať výhody z tohto členstva, musíte zároveň vstúpiť do niektorého turistického klubu, najlepšie vo svojom regióne. Samozrejme, že budeme radi, ak vstúpite do nášho klubu KST KOŠIČAN.

Okrem prihlásenia do KST KOŠIČANa odporúčame členstvo aj v KST, aby ste podporili celoslovenské akcie, značenie a zároveň získavate celoročné poistenie na zásah HZS a môžete využívať zľavy na turistických zrazoch a chatách KST. Ak sa rozhodnete vstúpiť do nášho klubu aj do KST, zaplatíte členské príspevky naraz ako jednu sumu. Členské príspevky do KST KOŠIČANa a KST sa v roku 2023 sa oproti roku 2022 nemenia.

Členský príspevok do klubu KST KOŠIČAN na rok 2023:

 • 10 € : pracujúci
 •  5 € : dôchodcovia, mladež do 18 rokov

Členský príspevok do KST na rok 2023:

 • 11  15 € : základné (zahŕňa 1,50 € - poistenie v poisťovni UNION)
 •  7  10 € : dôchodcovia od 62 do 69 rokov, študenti od 16 do 26 rokov okrem študentov externého štúdia (zahŕňa 1,50 € - poistenie v poisťovni UNION
 •  5 € : dôchodcovia od 70 rokov, deti do 15 rokov, držitelia preukazov ZŤP (zahŕňa 1,50 € - poistenie v poisťovni UNION
 •  0 € : čestný člen KST, poistné zaplatí KST
Vysvetlenie úpravy príspevkov do KST na rok 2022

Celosvetový nárast miery inflácie a teda zvyšovanie cien tovarov a služieb, ako aj ceny práce zamestnancov KST.

Doteraz boli všetci členovia vedenia KST dobrovoľnými funkcionármi, ktorí za svoju činnosť nepoberali žiadnu mzdu. Pri aktuálnom počte členov a správe rozsiahleho majetku horských chát, je tento stav neudržateľný. Správa majetku a nemalých prostriedkov na zabezpečovanie činnosti KST všetkých členov si vyžaduje desiatky hodín práce, cestovania a veľké množstvo rokovaní, aj na najvyššej úrovni. Nie je možné, aby túto činnosť vrátane právnej zodpovednosti vykonávali funkcionári bez nároku na akúkoľvek odmenu.

Uvedení funkcionári by mali poberať aspoň minimálnu odmenu aj s ohľadom na to, aby tieto funkcie boli obsadzované schopnými a oddanými osobami.


Ako si zažiadať alebo predĺžiť členstvo na rok 2023

Súčastní členovia KST KOŠIČAN

Ak si chcete predĺžiť členstvo v klube KST KOŠIČAN na rok 2023, prosíme zaplatiť členské prispevky:

 • na účet SK17 8330 0000 0026 0148 6922. Ak si zároveň chcete zažiadať o členstvo alebo predĺžiť si členstvo v KST, zaplaťte oba členské príspevky naraz na uvedený účet. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.
 • osobne na schôdzi, keď bude prítomná hospodárka klubu

Členské preukazy a nové členské známky vydávame obvykle na schôdzi v posledný pondelok v mesiaci, nemusí to byť hneď pri zaplatení členských príspevkov. Súčasné členstvo v KST KOŠIČAN Vám platí do 31.12.2022. Nové členstvo v KST KOŠIČAN Vám začne platiť už od 1.1.2023.

Ak u Vás došlo k zmene osobných údajov, prosíme ich nahlásiť hospodárke klubu Milene Šulíkovej na email sumilena@centrum.sk.


Noví záujemci o členstvo v KST KOŠIČAN

Prosíme stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a podpísať tieto dokumenty:

Príďte na schôdzu s vytlačenými dokumentami, prípadne dokumenty obdržíte na schôdzi, kde ich (s našou pomocou) vyplníte.

Následne prosíme, zaplaťte členské prispevky:

 • na účet SK17 8330 0000 0026 0148 6922. Ak si zároveň chcete zažiadať o členstvo alebo predĺžiť si členstvo v KST, zaplaťte oba členské príspevky naraz na uvedený účet. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.
 • osobne na schôdzi, keď bude prítomná hospodárka klubu

Členské preukazy a nové členské známky vydávame obvykle na schôdzi v posledný pondelok v mesiaci, nemusí to byť hneď pri zaplatení členských príspevkov.


Výhody pre členov KST KOŠIČAN
 • Prednostné právo zúčastňovať sa na klubových akciách pod vedením sprievodcov a kvalifikovaných inštruktorov pešej a vysokohorskej turistiky.
 • Využívanie výhod organizovanej turistiky prihlásením sa na vopred naplánované a organizačne zabezpečené akcie.
 • Pre aktívnych členov využívanie možnosti sebarealizácie, predkladaním a organizovaním svojich návrhov na turistiku doma a v zahraničí.
 • Možnosť prezentácie vlastných turistických aktivít na klubových schôdzach spojených s premietaním a prednáškami.
 • Využívanie zliav na cestovnom pri klubových autobusových zájazdoch a skupinových zliav na ŽSR.
 • Informovanosť o podujatiach KST KOŠIČAN, KST a ďalších partnerských klubov na klubových schôdzach.
 • Spoločné spoznávanie krás Slovenska, prírody, histórie, kultúry, tradícií a iných zaujímavostí s podobne naladenými ľuďmi.
 • Zlepšenie fyzickej kondície a psychickej odolnosti, odbúravanie stresu a prekonanie seba, čim sa utvrdíš vo výkonnosti a upevníš si svoje sebavedomie.
 • Ak športuješ, či chceš súťažiť, môžeš plniť rôzne tematické odznaky a dosahovať výkonnostné stupne.
 • Môžeš sa vyškoliť a stať inštruktorom pešej a vysokohorskej turistiky.
 • Vieš si naplánovať vlastný turistický program podľa ročného kalendára akcií klubu a zúčastniť sa viacdňových pochodov.
 • Možnosť sa súčasne stať členom KST a využívať zľavy na turistických zrazoch a chatách KST (viz nižšie).

Výhody pre členov KST
 • Zľavy na turistických zrazoch KST.
 • Zľavy na ubytovaní v turistických zariadeniach na území SR (kompletný zoznam).
 • Hromadné celoročné cestovné poistenie a pripoistenie členov KST v poisťovni UNION (viz nižie, stránka KST)
 • Možnosť prezentácie vlastných turistických aktivít na klubových schôdzach spojených s premietaním a prednáškami.
 • Zľavy v ponuke tovarov a služieb (aktuálna ponuka).
 • Prispejete na správu majetku a zabezpečenie činnosti KST.
 • Priamo podporíte, aby funkcie vedenia KST boli obsadzované schopnými a oddanými osobami.

Hromadné celoročné cestovné poistenie členov KST v poisťovni UNION

Adresa

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV KOŠIČAN

Čermeľská cesta 1452/1

040 01 Košice-Sever

Kontakt

kstkosican@gmail.com

  
  
  
Copyright © Radoslav Medzihradský 2023
×
×