KST KOŠIČAN

Cesta hrdinov SNP (CH SNP)

Podmienky CH SNP

Cieľom tématického turistického odznaku Cesta hrdinov SNP (CH SNP) je popularizácia putovania po turistickej magistrále, ktorá je najdlhšou a najdôležitejšiou značkovanou turistickou trasou na Slovensku. CH SNP siaha od Duklianskeho priesmyku po Devín. Cesta hrdinov SNP prechádza väčšinou významných oblastí Slovenska, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania alebo počas oslobodzovania krajiny v rokoch 1944 až 1945. Celá táto magistrála je značená červeným turistickým značením. Na území Slovenska je na väčšine trasy totožná s medzinárodnou turistickou trasou E8.

Podmienky CH SNP môžeš plniť celoročne, pešo a v zimnom období aj na bežkách. Členstvo v KST nie je podmienkou. Podmienkou pre splnenie CH SNP je záznamník, ktorý si môžeš stiahnuť a vytlačiť alebo objednať u klasifikátora emailom na astern333@gmail.com za cenu 1 €. Po splnení podmienok získavaš odznak s bielym, modrým a červeným lemovaním.

Podrobnejšie informácie o podmienkach a záznamník na stiahnutie.
Séria odznakov po splnení podmieok CH SNP

Séria odznakov po splnení podmieok CH SNP


Aktuálne plniaci turisti
Meno Kontakt
Nadežda Kotelevska annarex36@gmail.com
Radoslav Medzihradský astern333@gmail.com
Zuzana Smolariková z.smolarikova@gmail.com
Frantíšek Lofaj franklofaj@netscape.net
Martin Lofaj martinlofaj@hotmail.com
Milan Toth tulavec@gmail.com

Môžeme si dohodnúť spoločné akcie na ešte nezdolané časti trasy CH SNP. Ak aj Ty máš záujem pridať svoj kontakt do tabuľky, pošli email na kstkosican@gmail.com.


Turisti, ktorí splnili CH SNP
Meno Kontakt
Iveta Hadbavníková  
Anton Onder  

Blahoželáme našim turistom, ktorí splnili podmienky CH SNP.


Fotografie zo spoločných stretnutí - rok 2020
Krížna v blízkosti Kráľovej studne

Krížna v blízkosti Kráľovej studne

Hotel Kráľova studňa

Hotel Kráľova studňa

Geografický stred Európy - Kremnické Bane

Geografický stred Európy - Kremnické Bane


Fotografie zo spoločných stretnutí - roky 2012 až 2016
 
 
Copyright © Radoslav Medzihradský 2023
×
×