KST KOŠIČAN

Značenie turistických trás

Značkárstvo má na Slovensku vyše storočnú históriu. Prvé turistické značenie na našom území vzniklo v roku 1874, vtedy dobrovoľníci vyznačili trasu v Štiavnických vrchoch, vedúcu k novej turistickej útulni pri bani Godeon v Hodruši. Zmysel značenia turistických chodníkov je sprístupniť turistom návštevu rôznych pozoruhodných miest.

Člen a (toho času) predseda výboru KVT Košičan Jozef Kalapos je zároveň aj predsedom sekcie značenia Košice-mesto. S ďalšími spolupracovníkmi zabezpečujú obnovu značenia turistických trás a starajú sa o priechodnosť chodníkov.

Turistická značka je štvorec s rozmermi 10 x 10 centimetrov, ktorý tvorí tri vodorovné pásy nad sebou, preto sa tomu aj hovorí pásové značenie.

Význam farieb značenia
červená turistická značka - hlavné trasy, hrebeňovky, trasy mimoriadneho významu, či diaľkové trasy
významné stredne dlhé trasy
krátke trasy miestného významu
najkratšie úseky, spojky, alebo skratky
lyžiarska pásová značka
cyklistická značka
Ďalšie značky
šípka
miestna značka
odbočka k vrcholu alebo vyhliadke
koncová značka
odbočka k zrúcanine alebo inému objektu
odbočka k studničke alebo prameňu
náučný chodník
odbočka k zaujímavému objektu
Iné cesty
Poznávacia trasa Barborská cesta prechádza najvýznamnejšími miestami banských pamiatok a pamätihodností spojených s banskou tradíciou a územím bývalých stredoslovenských banských miest.
Svätojakubská cesta alebo Cesta svätého Jakuba (španielsky Camino de Santiago) je názov historickej siete dvanástich pútnických ciest, ktoré vedú ku hrobu svätého Jakuba Staršieho v katedrále v Santiagu de Compostela v španielskej Galícii. Trasy sú značené moderným turistickým značením a prechádzajú väčšinou historickými pútnickými smermi.

Adresa

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV KOŠIČAN

Čermeľská cesta 1452/1

040 01 Košice-Sever

Kontakt

kstkosican@gmail.com

  
  
  
Copyright © Radoslav Medzihradský 2020
×