KST KOŠIČAN

Rady pre turistov

Desať rád pre turistov
 1. Trasu je potrebné si vopred naštudovať podľa turistickej mapy a turistického sprievodcu s opisom trás, resp. uskutočniť túru so skúseným sprievodcom, kvalifikovaných cvičiteľom alebo inštruktorom pešej či vysokohorskej turistiky.
 2. Dôležité je pri výbere túry zohľadniť svoju zdatnosť a nepreceňovať vlastné sily.
 3. Pri plánovaní túry je dobré si ponechať veľkú časovú rezervu. Ráno v zime, najmä po silne mrazivej noci vás sneh ľahko unesie, ale na poludnie zmäkne. Návrat vás môže stáť veľa síl a trvať oveľa dlhšie. V lete zase počítajte s poludňajšou horúčavou. Pripočítajte si k času aj prestávky na občerstvenie.
 4. Do batoha si treba zabaliť základný turistický výstroj (plášť do dažďa, náhradné oblečenie, dostatok jedla a tekutín, na jeseň a v zime čiapku, rukavice, turistické mačky a pod.), základnú lekárničku, navigačné pomôcky (mapa, buzola, či elektronickú navigačnú pomôcku), papier, ceruzku, zápalky, miniatúrnu baterku (diódovú čelovku).
 5. Oblečenie by malo byť primerané počasiu a obuv najlepšie nepremokavá, pevná turistická s vibramovou podrážkou.
 6. Ak sa počasie v horách zhorší, je lepšie sa včas vrátiť, či zísť do najbližšej turistickej chaty.
 7. Pri pobyte v prírode vás môže zastihnúť búrka v otvorenom teréne. Mali by ste sa vyhnúť vyvýšeným miestam, behu, jazde na bicykli, pobytu na vodnej hladine, pobytu v stane, dotyku s akýmkoľvek kovovým predmetom, státiu pri akýchkoľvek stožiaroch (nielen kovových), pohybu v blízkosti elektrického vedenia a hľadaniu útočiska pod skalnými prevismi alebo košatými stromami. Najčastejšie blesk udiera do stromov v blízkosti vodných plôch a potokov, do stromov obsahujúcich veľa miazgy (napr. topoľ, vŕba, javor) a do stromov s drsnou a nepravidelnou kôrou (napr. dub).
 8. Počas túry sa odporúča veľkú pozornosť venovať križovatkám ciest a väčším voľným plochám v teréne.
 9. Ak na väčšej vzdialenosti značkovaného chodníka chýba značka, resp. mapa nesúhlasí so skutočnosťou, treba sa radšej vrátiť k najbližšej značke či križovatke a hľadať turistické značenie aj v opačnom smere.
 10. Ak ste zablúdili a ste v časovej tiesni, riešením je sledovať cestu vody, ktorá vás dovedie k civilizácii.

Výstroj v zimnom období
 • navigačné pomôcky
 • obuv s vibramovou podrážkou
 • vetrovka
 • tenký sveter
 • termobielizeň, viacero vrstiev
 • čiapka, čelenka
 • rukavice
 • náhradné oblečenie
 • základná lekárnička
 • teleskopické palice
 • hroty, turistické mačky, snežnice, cepín do hôr
 • trocha jedla a dostatok teplých tekutín
 • miniatúrnu baterku (diódovú čelovku)
 • zápalky
 • píšťalku
 • mobilný telefónny prístroj (uistite sa, že je nabitý)
Výstroj v letnom období
 • navigačné pomôcky
 • obuv s vibramovou podrážkou
 • plášť do dažďa, alebo vetrovka
 • náhradné oblečenie
 • základná lekárnička
 • teleskopické palice
 • trocha jedla a dostatok tekutín
 • miniatúrnu baterku (diódovú čelovku)
 • píšťalku
 • mobilný telefónny prístroj (uistite sa, že je nabitý)

Adresa

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV KOŠIČAN

Čermeľská cesta 1452/1

040 01 Košice-Sever

Kontakt

kstkosican@gmail.com

  
  
  
Copyright © Radoslav Medzihradský 2020
×