KST KOŠIČAN

Turistická magnetka – Vodné toky v Košiciach a okolí

Úvodné slovo

Ponúkam Ti sériu individuálnych výletov pod názvom Turistická magnetka - Vodné toky v Košiciach a okolí. Cieľom tejto turistickej magnetky je prejsť vybrané, prevažne neznačené, trasy okolo potokov a riek v Košiciach a okolí.

Územím mesta Košice preteká spolu dvadsať-osem pomenovaných vodných tokov, z nich tri sú rieky (Hornád, Ida a okrajovo Torysa, ktorá tvorí krátku hranicu na východe) a tri sú kanály (Lúčny kanál, Šacký kanál a Valalický kanál). Z celkového počtu dvadsať-dva potokov, osemnásť pramení na území mesta a ďalšie dva - Čečatovský potok a Vrbica - tvoria v pramennej oblasti hranicu mesta. Medzi najvýznamnejšie vodohospodárske toky patria Čermeľ, Hornád, Ida, Myslavský potok, Sokoliarsky potok a Torysa. Táto séria je zameraná na turisticky prístupné a zaujímavé vodné toky. Môžete vyskúšať sa prejsť okolo ďalších vodných tokov v okolí Košíc.

Račí potok pramení pri záhradkárskej osade nad Amfiteátrom

Račí potok pramení pri záhradkárskej osade nad Amfiteátrom

Hornád preteká cez Košice

Hornád preteká cez Košice

Sopotnica sa vlieva do Hornádu

Sopotnica sa vlieva do Hornádu

Turistická magnetka

Turistická magnetka zahŕňa tieto túry:


Podmienky plnenia

Uvedené vodné toky pretekajú cez Košice alebo sú v dosahu regionálnej dopravy. Uvedené dĺžky predstavujú len dĺžky celých výletov, nie len vodných tokov, nakoľko obvykle je nutné výlet začať a ukončiť mimo vodného toku. Ak je výlet označený ako nepovinný, nie je nutné jeho splnenie za účelom získania turistickej magnetky.

Ak máš záujem o splnenie turistickej magnetky, stiahni si záznamník v PDF formáte. Prejdi si (individuálne) jednotlivé výlety podľa popisu trás záznamníku. V záznamníku sú uvedené otázky, na ktoré nájdeš odpovede na trase daného výletu. Odpovede na otázky slúžia ako potvrdenie absolvovania výletu. Po prejdení všetkých (povinných) výletov pošli odpovede, napísané alebo odfotené, na email kstkosican@gmail.com.

Keď Ti potvrdíme všetky povinné výlety, získavaš zdarma magnetku.

Prví traja turisti obdržia zdarma trofej s názvom turistickej magnetky. O poradí víťazov rozhoduje dátum a čas doručenia emailu.

Odovzdanie magnetky, účastníckeho listu (a trofeje) individuálne po dohode.

Účasť na turistickej magnetke je dobrovoľná a na vlastné riziko účastníka. Prosíme Ťa o dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky a ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

Magnetka za absolvované vodné toky

Magnetka za absolvované vodné toky

ZÁZNAMNÍK V PDF FORMÁTE

Autor: Radoslav Medzihradský

Spolupráca: Eva Dučaiová


Náhľad máp a GPX trás vodných tokov
(klikni pre zväčšenie)

Vrbica

Vrbica

Vrbica

Vrbica

Vrbica

Vrbica

Zimná voda v Prakovciach

Zimná voda v Prakovciach

Zimná voda

Zimná voda

Zimná voda

Zimná voda

Adresa

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV KOŠIČAN

Čermeľská cesta 1452/1

040 01 Košice-Sever

Kontakt

kstkosican@gmail.com

  
  
  
Copyright © Radoslav Medzihradský 2021
×
×
×
Myslavský potok